Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Färsk hållbarhetsredovisning

Historiskt har utvecklingen inom hållbara och ansvarfulla investeringar skett ryckvis. Det gäller både finansbranschen generellt och för AP7 specifikt. I början innebar varje nytt steg en stor förändring.

Med tiden har fler anslutit sig, den gemensamma förändringstakten har ökat och ryckigheten jämnats ut. Förändring har blivit ett mer permanent tillstånd.

Trots att vi tyckte att AP7 låg i framkant, konstaterade vi för ett par år sedan att vi var tvungna att växla upp ytterligare, både vad gäller kommunikationen och arbetet med ESG-frågorna. Allt fler gjorde allt mer och de etablerade modellerna började nå en viss mognad.

2014 blev ett intensivt år där ytterligare resurser avsattes både internt och externt, och existerande och nya arbetssätt utvecklades. En del av den förändringen beskrivs i hållbarhetsredovisningen för 2014 som presenteras i dag. Läs mer här.

Johan Florén