Samarbete är nyckeln till hållbarförändring

Richard Gröttheim, vd AP7, skriver i vår hållbarhetsredovisning 2019 om covid-19 och vikten av att klimatarbetet inte avstannar. I skrivande stund genomgår världen en kris. En kris som påverkar bolag, samhällen och befolkningar världen över. Det är viktigt att inte arbetet med att hantera klimatproblemen avstannar på grund av det. Min förhoppning är att vi kan dra…

Läs mer