Glädjen med höjd pensionsålder

Hur man ser på åldrande är en högst personlig fråga. En vanlig synsätt, som även kommer upp i pensionsdebatten, är att de sista åren mest är en transportsträcka där människor behöver tas om hand i väntan på livets definitiva slut. Det känns inte så kul. Lite som att man ska undvika att bli överraskad och…

Läs mer