En röst på stämman

Årets bolagsstämmosäsong är igång och det är högsäsong för ett av de viktigaste påverkansverktygen för aktieägare, att rösta för hur bolagen ska styras. Den möjligheten utnyttjar AP7 till fullo. Vi utnyttjar nämligen rösträtten i så gott som alla bolag vi äger, vilket innebär tusentals olika frågor per år. Hållbarhet är ett område där vi är…

Läs mer