Kvoteringsmotståndets verkliga förklaring

Den här veckan viner den politiska kvoteringspiskan över svenska företag. Jämställdheten i styrelserna är för dålig och näringslivet gör inget själva. DN konstaterar att bara två av tio börsbolag lever upp till bolagsstyrningskoden. De politiska reaktionerna utlöstes av Svenskt näringslivs ordförande Jens Spendrup som i lördagsekot antydde att ojämlikheten i svenska styrelser beror på att…

Läs mer