Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Kvoteringsmotståndets verkliga förklaring

Den här veckan viner den politiska kvoteringspiskan över svenska företag. Jämställdheten i styrelserna är för dålig och näringslivet gör inget själva. DN konstaterar att bara två av tio börsbolag lever upp till bolagsstyrningskoden.

De politiska reaktionerna utlöstes av Svenskt näringslivs ordförande Jens Spendrup som i lördagsekot antydde att ojämlikheten i svenska styrelser beror på att det saknas kompetenta kvinnor. Åtminstone blev det den allmänna tolkningen. Betydligt tydligare var att han inte gillar kvotering.

För Svenskt näringsliv är det naturligtvis en principfråga att ägarna ska få bestämma själva över styrelsesammansättningen, men frågan varför det är så få kvinnor förblir obesvarad. Att kvinnor skulle vara mindre kompetenta är inte en trovärdig förklaring.

Björn Kristiansson på Kollegiet för svensk bolagsstyrning bekräftar också att det finns gott om kompetenta kvinnor. Det är inte hindret.

Svårare är det med förtroendefrågan. Storägare som vill ha in just ”sina” representanter i styrelsen, letar i sin egen sfär efter personer som under många år av ledningsarbete också visat lojalitet med sfären, säger han.

Det verkliga problemet är alltså valberedningarnas andra urvalskriterium: lojaliteten. En bolagsstyrelse är en arena för maktutövning. Därför vill ägare ha någon som de vet representerar deras intressen.

Det synsättet är helt förståeligt och känns som en rimligare förklaring till bristen på styrelsekvinnor än vad kompetensen gör. Paradoxalt nog blir det i sig ett argument för kvotering. Hänger det på många års lojalt ledningsarbete inser man att det kommer ta lång tid innan något eventuellt ändras.

Sen kan det ändå ligga mer i inställningen att det löser sig med tiden, än vad kvoteringsmotståndarna själva är medvetna om. Som jag skrev i går finns det en lång rad tecken på att framtidens problem kommer att vara det omvända. Männen hänger inte med.

Även det bekräftas i DN i dag. Tidningen har intervjuat utredaren Svend Dahl som i dag lämnar över utredningen ”Män och jämställdhet” till regeringen. Pojkar har visat sämre skolresultat i decennier, men utredningen visar att skolorna i många fall har gett upp försöken att ändra på situationen.

Det är en väldigt stor utmaning som hela skolsystemet står inför. Det är uppenbart att många skolor skulle kunna göra väldigt mycket mer, säger Svend Dahl.

Det kanske blir nästa stora jämställdhetsfråga.

Johan Florén