Såfa-guiden lanseras

AP7 lanserar en Såfa-guide med mer mottagaranpassad information om det förvalda alternativet i premiepensionssystemet. Lanseringskampanjen ”Chilla Pernilla” är AP7:s första kommunikationssatsning direkt mot spararna. Syftet med Såfa-guiden är att öka kunskapsnivån hos spararna om det statliga förvalsalternativet, AP7 Såfa. Ett av huvudbuskapen i lanseringskampanjen är att spararna inte behöver oroa sig för premiepensionen bara för…

Läs mer