Konsument! Du behöver skydd!

Som konsumenter har vi extremt många valmöjligheter när vi ska ta finansiella beslut. Samtidigt är många ointresserade – kanske för att det är onödigt krångligt. Det menar Finansinspektionen (FI) i sin rapport konsumentskyddet på finansmarknaden. Nu lovar man att vara tydligare kring regler om att ”tillvarata kundens intresse”. Här är några av de risker som…

Läs mer