Skälen till att kvinnor har lägre pension

De främsta orsakerna till att kvinnor har lägre pension än män är att de jobbar mer deltid och har lägre lön. Föräldraledighet, VAB och deltid påverkar din pension! Idag lanserar Pensionsmyndigheten sin nya kampanj som riktar sig till blivande och nyblivna föräldrar. Syftet med kampanjen är inte att tala om hur man ska göra utan…

Läs mer