Arbeta kvar efter 65 år och höj lönen

Pensionsåldersfrågan har under en längre tid diskuterats hett. Kanske kan man nu säga att frågan svalnat något sedan Pensionsgruppen meddelande att frågan skjuts på framtiden och fokus i stället är att utreda hur arbetslivet och arbetsmiljön kan anpassas för att möjliggöra för äldre att arbeta längre. Vi har inte någon formell pensionsålder i Sverige utan…

Läs mer