Vad det är roligt att jobba ihop!

En av styrkorna i AP7:s ägarstyrning är att vi, som en universell ägare, kan hitta många spännande samarbetspartners. När investerare går samman och gör sin röst hörd kan man verkligen påverka bolagen man gemensamt äger till att ändra sitt beteende eller så ett frö till att förändra gamla och djupt rotade förhållningssätt. Ett av verktygen i…

Läs mer