Tesla sprider hopp om hållbar utveckling

Samhället behöver gå från brun till grön energi inom loppet av ett par decennier. I den omställningsprocessen kommer vissa företag att blomstra medan andra kommer att gå under då de är alltför hårt knuta till affärsmodeller som inte längre fungerar. Kolkraft är det till exempel ingen som tror på. Förnyelsebar energi är däremot ett område…

Läs mer