Tomater, maffian och tvångsarbete

Arbets- och levnadsvillkoren är fruktansvärda, de arbetar 12-16 timmar intensivt ute på fälten varje dag med liten tillgång till vatten och sanitet.

Läs mer