Fler gröna projekt behövs!

Vi står inför en stor omställning till ett grönare samhälle, som kommer att behöva finansieras. Där har investerare en central funktion att fylla. Illikvida tillgångar som infrastruktur och energisystem, vilka är centrala i omställningen, kan dock innebära en utmaning för många investerare. Därför behöver antagligen nya finansiella instrument och institutioner utvecklas, men också lagar och…

Läs mer