Fakta är överskattat

När vi känner oss osäkra tror vi ofta att det är fakta vi saknar. Och så är det nog ibland. Men i många verkliga beslutssituationer är det inte bristen på fakta som gör oss osäkra, utan bristen på kontext. Fakta kan inte ge sin egen innebörd. Den ges av sammanhanget. Det är ungefär som punkt-till-punkt-pyssel,…

Läs mer