Svenskt välstånd förutsätter bättre skola och höjd pensionsålder

I kölvattnet av den senaste PISA-studien har en rad artiklar publicerats om den svenska skolans förfall. I DN kan man i dag läsa hur Sverige avskaffade kompetenskraven på lärarna år 2000, med följd att skolresultaten föll som en sten, samtidigt som de polska skolresultaten gått som en raket under samma tidsperiod. Det är svårt att…

Läs mer