Så här arbetar vi på AP7 – del 4

I den sista och avslutande delen av serien går vi igenom hur hur AP7 Såfa fungerar och hur AP7 arbetar. AP7 är en statlig myndighet som, sedan premiepensionssystemet infördes år 2000, har i uppdrag att förvalta premiepension åt svenska folket. Grunden i detta uppdrag är att den som inte kan eller vill välja ska få lika…

Läs mer