Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

AP7 investerar i aktier över hela världen och i många olika branscher. Det ger en bra riskspridning. Foto: Maria Schultz

Maria Schultz

Så här arbetar vi på AP7 – del 4

I den sista och avslutande delen av serien går vi igenom hur hur AP7 Såfa fungerar och hur AP7 arbetar.

AP7 är en statlig myndighet som, sedan premiepensionssystemet infördes år 2000, har i uppdrag att förvalta premiepension åt svenska folket. Grunden i detta uppdrag är att den som inte kan eller vill välja ska få lika bra pension som alla andra. AP7 är den enda statliga förvaltaren inom premiepensionssystemet. Om du avstår från att välja premiepensionsfonder får du automatiskt dina premiepensionspengar placerade i AP7 Såfa. Idag har fem miljoner svenskar sin premiepension placerad hos oss.

Vi är 47 medarbetare och kan vara en liten och effektiv organisation eftersom vi valt att bara ha intern förvaltning på de marknader där vi kan vara bland de bästa, vilket i praktiken bara är Sverige. För övriga marknader försöker vi att anlita de skickligaste fondförvaltarna i världen.

AP7 investerar i aktier över hela världen och i många olika branscher. Det ger en bra riskspridning. Vår tanke är att ta del av avkastningen på aktiemarknaden som helhet, genom att följa marknadsindex, snarare än att bevaka enskilda bolags utveckling. Detta är även kostnadseffektivt, vilket gör att vi kan hålla låga avgifter mot våra sparare. Vi har inga bonusar och som statlig myndighet har vi har inte heller något vinstkrav på oss. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar.

Vår förvaltningsstrategi påverkar vårt ägarstyrningsarbete. Genom att äga aktier i över 3 000 bolag över hela världen tar vi del av hela marknadens värdetillväxt, men vi får också del av marknadens konflikter och svårigheter. Detta gör att kan vi jobba med att påverka bolag på bred front och lång sikt, med hela marknadens bästa för ögonen. För oss betyder hållbarhet bland annat att vi har lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Om vi maximerar dagens pensioner, på bekostnad av framtida sparares, har vi misslyckats med vårt ansvarstagande.

I vårt arbete som en aktiv och ansvarstagande ägare kan vi använda oss av olika verktyg. Vi röstar på alla bolagstämmor vi får och kan rösta på, vi för direkta samtal med utvalda företag och branscher kring angelägna frågor, vi svartlistar och säljer bolag som bryter mot de internationella normer och konventioner som Sverige har skrivit under och i vissa fall driver vi rättsprocesser mot bolag som har agerat felaktigt mot sina ägare. Om du blev nyfiken på att veta mer om hur vi jobbar med detta så finns det mer att läsa i vår hållbarhetsredovisning.

Så här funkar pensionen – del 1
Premiepensionen ska komplettera inkomstpensionen – del 2

Så här fungerar AP7 Såfa – del 3