Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Tagg: premiepensionssystemet

Del 2 – Ett stabilt och rättvist pensionssystem

Igår konstaterade pensionsexperten Stefan Lundbergh att Sverige, till skillnad från många andra länder, har hanterat finansieringen av den allmänna pensionen och skapat ett stabilt och mellan generationerna rättvist system. Vidare menar han att det inte bara är utformningen av själva systemet som ger stabilitet. Den blocköverskridande pensionsgruppen ger också politisk stabilitet. Pensionsgruppen, som består av…

Läs mer

”Tryggheten” som ger lägre pension

Det har debatterats och skrivits mycket om efterlevandeskyddet sedan Konumenternas Försäkringsbyrå publicerade sin kartläggning över hur pensionskapitalet påverkas om du väljer att ha efterlevandeskydd kopplat till din kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring. Marcus Lindenius på Konsumenternas Försäkringsbyrå säger att det kan bli upp emot tio procent lägre pensionskapital när du väl är 65 år, vilket innebär flera 10…

Läs mer

Tunga debattörer tror på premiepensionen

Redan från början fanns det olika åsikter om premiepensionssystemet och genom åren har debatten böljat fram och tillbaka. Den senaste omgången har dock pågått längre och varit hetare än kanske någon gång tidigare. Uppladdningen började med utspel från pensionärsorganisationerna för något år sedan. Innan sommaren presenterades sedan premiepensionsutredningens slutsatser och efter sommaren avslöjade Stefan Löfven…

Läs mer

Vägval för premiepensionen

Utredaren, Stefan Engström konstaterar inledningsvis i sin utredning Vägval för premiepensionen att systemet har positiva egenskaper, men att det kan förbättras. Den beskrivningen sammanfattar väl AP7:s övergripande syn på systemet som har uppfyllt sina tre huvudsyften, högre avkasting förbättrad riskspridning samt större individanpassning av risknivån utifrån olika livssituationer och preferenser. I AP7:s remissvar förordas det…

Läs mer