Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Vet du hur pensionen är fördelad? Och hur du egentligen ska gå tillväga när du ska ta ut den? Foto: iStock

Maria Schultz

Ska du ta ut pensionen? Här få du koll

Vet du hur pensionen är fördelad? Och hur du egentligen ska gå tillväga när du ska ta ut den? Pensionen är uppdelad i tre delar och den kommer från staten, jobbet och dig själv. Allmän pension kommer från staten, jobbet från arbetsgivaren och eget sparande från dig själv.

Det finns lite olika saker man bör tänka på när man ska börja plocka ut sin pension. Och det tänkte vi gå igenom här.

När det kommer till din statliga pension är det möjligt att börja ta emot statlig pension från och med 62 års ålder enligt nuvarande regler. För personer födda 1961 eller 1962 är den tidigaste pensionsåldern 63 år, och för dem födda mellan 1963 och 1969 är det 64 år. Åldern då du kan börja ta ut statlig pension beror på riktåldern.

ALLMÄNNA PENSIONEN

Din statliga pension samlas in under hela ditt arbetsliv. För att kunna tjäna in till allmän pension måste du ha en årlig inkomst på minst 22 208 kronor (2023), vilket motsvarar 42,3 procent av det så kallade prisbasbeloppet.

Din statliga pension är flexibel, vilket innebär att det finns en möjlighet att ta ut hela eller delar av din pension. Man kan välja mellan att ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av din inkomstpension och/eller premiepension.

Det är möjligt att temporärt stoppa eller pausa utbetalningar från din statliga pension. Dessutom finns det inga restriktioner för att arbeta samtidigt som du tar ut statlig pension.

TJÄNSTEPENSIONEN

När det kommer tjänstepensionen beror möjligheten att ta ut den på vilket avtal du tillhör. Om du är anställd i den privata sektorn, blir den tillgänglig från 55 års ålder. För dig som arbetar inom kommunen eller regionen är gränsen 60 år, medan statligt anställda kan börja ta ut tjänstepension från 61 eller 63 års ålder, beroende på vilket pensionsavtal som gäller.

För varje tjänstepensionsplan finns det en specifik åldersgräns där ytterligare insättningar upphör. Det är viktigt att du kontaktar ditt pensionsförsäkringsbolag eller din pensionsvalcentral för att förstå de specifika reglerna som gäller för din plan.

Just nu går det inte att pausa tjänstepensionen, men i oktober så kom Pensionsgruppen överens om att det ska bli möjligt att pausa tjänstepensionen. Förslaget innebär att det blir enklare och mer förmånligt för en pensionär att börja arbeta igen utan att drabbas ekonomiskt av höjd skatt på grund av tjänstepensionen.

Pensionsmyndighetens tips på saker som kan vara bra att veta

  • Ju tidigare du tar ut din pension, desto lägre blir din pension per månad.
  • Du betalar högre skatt på din pension när du tar ut den tidigt.
  • De flesta får en högre pension ju längre de jobbar.
  • Du har rätt till förhöjt jobbskatteavdrag på din lön från januari det år du ska fylla 66 år, vilket betyder att du betalar lägre skatt på lön.
  • Du har rätt att jobba tills du är 69 år enligt lagen om anställningsskydd. Om du kommer överens med din arbetsgivare kan du jobba längre än så.

LÄS MER PÅ PENSIONSMYNDIGHETEN.SE