Helt sjukt vad vi oroar oss!

Enligt SOM-institutets årliga undersökning som presenterade igår oroar sig två av tre svenskar för att pensionen inte ska räcka. Det betyder att vi oroar oss mer för att pensionen inte ska räcka än för att bli allvarligt sjuk. Det är helt sjukt! När vi ser till vår egen situation och de personliga förhållandena är det…

Läs mer