Engagerad som ung – gladare pensionär!

Idag presenterar AMF i en undersökning att många pensionärer ser positivt på det kommande pensionsåret 2017. En tredjedel tror att pensionen kommer att öka och lika många tror att den blir oförändrad. Var fjärde vet inte och bara var tionde tror att pensionerna kommer att sjunka. Tongångarna är alltså mer positiva än för ett år…

Läs mer