Med sådana vänner behöver Parisavtalet inga fiender

Många menar att det var näringslivets stöd som låg bakom att Parisavtalet kom till stånd. De ”icke-statliga” aktörernas engagemang var den konstruktiva kraft som krävdes för att världens ledare äntligen skulle enas om ett globalt klimatavtal. Avtalet var en framgång, men bara första steget. För att bli verkningsfullt måste det omsättas i praktiken och det…

Läs mer