Demokratin bygger på deltagande

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det slogs fast i 1974 års regeringsform. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.” (Regeringsformen 1:1) Så sent som år 1908…

Läs mer