Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Demokratin bygger på deltagande

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Det slogs fast i 1974 års regeringsform.

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.” (Regeringsformen 1:1)

Så sent som år 1908 representerade riksdagen fortfarande bara tio procent av befolkningen. Allmän rösträtt infördes först år 1921. Och religionsfriheten säkrades inte formellt förrän år 1951.

Svenska folket har ett privilegium. Vi får välja våra ledare.

Ta vara på den möjligheten. På söndag.

Johan Florén