Premiepensionen är livslång

I går bloggade vi om vad småbarnsföräldrar i allmänhet och mammor i synnerhet kan tänka på för att få en bättre pension under rubriken Hela livet räknas. När du blir äldre och det är dags att ta ut premiepensionen så gäller även då hela livet som regel. Vi får återkommande frågan hur man ska gå till…

Läs mer