Är PPM flipp eller flopp?

Den senaste veckan har debatten om premiepensionssystemet flammat upp igen. Kritikersidan menar att systemet bör skrotas bland annat för att avkastningen har varit för dålig och att utfallen får för stor spridning. Försvararna påpekar att skrotad premiepensionen skulle göra dagens pensionärer rikare på yngre sparares bekostnad och att valfriheten får samma konsekvenser inom tjänstepensionen, men…

Läs mer