Gästinlägg från Carina Blomberg, AMF

Unga har låg pensionskunskap men en realistisk syn på ett längre arbetsliv AMF har nyligen genomfört en undersökning som visar att nästan hälften av unga vuxna i åldern 20-35 tycker att de har dåliga eller mycket dåliga kunskaper om pension. Det är bara 16 procent av dem som tycker att deras kunskaper är bra eller…

Läs mer