Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Gästinlägg från Carina Blomberg, AMF

Unga har låg pensionskunskap men en realistisk syn på ett längre arbetsliv

AMF har nyligen genomfört en undersökning som visar att nästan hälften av unga vuxna i åldern 20-35 tycker att de har dåliga eller mycket dåliga kunskaper om pension. Det är bara 16 procent av dem som tycker att deras kunskaper är bra eller mycket bra.

Undersökningen visar också att unga kvinnor skattar sina kunskaper betydligt lägre än unga män. Dock verkar budskapet att vi kommer att behöva jobba längre upp i åren nått fram i målgruppen. Närmare 60 procent tror att de kommer behöva jobba längre än sina föräldrar.

Jag jobbar med att trumma in att lönen, antalet timmar i arbetslivet och att ha en tjänstepension är det som främst påverkar pensionen. När vi frågade vilka faktorer de unga tror är viktigast för att få en bra pension hamnade eget sparande i topp, hög lön på andra plats följt av att engagera sig och göra rätt pensionsval – Att ha en tjänstepension hamnade först på fjärde plats.

Carina-Blomberg-AMF1-682x1024

Naturligtvis är det bra att själv spara till sin pension om man har möjlighet, men det viktigaste är att förstå att det är hur mycket man jobbar, vilken lön man har och om man har tjänstepension som kommer vara mest avgörande för pensionen.

En annan slutsats vi kan dra av undersökningen är att unga helst vill ha pensionsinformation från staten. Sen följer arbetsgivaren, bank eller pensionsbolag och familj/partner, i den ordningen.

Något som jag verkligen tycker är positivt av det som framkommit i undersökningen är att unga har en realistisk syn på att arbetsliver kommer att bli längre. Många har förstått att pensionering vid 65 inte kommer att gälla i framtiden för att matcha dagens pensionsnivåer.

Det är viktigt med rätt inställning och goda baskunskaper om pension för att kunna fatta genomtänkta beslut längre fram i livet.

Carina Blomberg

Här kan du ladda ner hela undersökningen från AMFs medierum.

Om undersökningen, Undersökningen genomfördes i februari 2015 som en internetenkät i Norstats representativt fördelade internetpanel. Totalt besvarade 1 005 personer enkäten, varav 800 personer i åldern 20-35 år och 205 personer i åldern 36-64 år (referensgrupp).