Bremain eller Brexit, det är frågan

Jag åkte till London för att ta tempen på britternas intresse för att lämna EU eller stanna kvar, det vill säga det vi benämner Brexit eller för den delen Bremain.  Folkomröstningen kommer att ske på torsdag och i dagsläget är det ytterst jämnt mellan blocken. När jag kom till London var jag av åsikten att…

Läs mer