Vattenseminarium del 1 – Hur kan kapitalet påverka för att uppnå SDG6?

Kan vi som investerare påverka hur våra portföljbolag hanterar och rapporterar kring vatten? Vad talar för att investera i bolag som är verksamma inom lösningar på vattenkvalitet och vattenbrist? Och varför är det så svårt att hitta investeringsmöjligheter kopplat till svensk vatteninfrastruktur? Det var några av frågorna på seminariet ”Vatten som investering” som hölls av…

Läs mer