Kan det vara smart att vara lat?

Allt fler sektorer i samhället avregleras och många offentliga verksamheter privatiseras eller konkurrensutsätts. Vi ska numer välja både leverantör och avtalsform för allt från tjänste- och premiepension till telekom och hushållsel. I system som bygger på individers aktiva val behöver också icke-val hanteras. Vissa människor väljer, av olika orsaker, att inte göra något val. För…

Läs mer