Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

johanfloren

Kan det vara smart att vara lat?

Allt fler sektorer i samhället avregleras och många offentliga verksamheter privatiseras eller konkurrensutsätts. Vi ska numer välja både leverantör och avtalsform för allt från tjänste- och premiepension till telekom och hushållsel.

I system som bygger på individers aktiva val behöver också icke-val hanteras. Vissa människor väljer, av olika orsaker, att inte göra något val. För dem behövs ett förvalt standardalternativ (eller förvalsalternativ som vi säger på myndighetssvenska). Hur många som gör aktiva val respektive avstår påverkas av flera faktorer, bland annat hur bra det förvalda alternativet är och hur stora kostnader ett aktivt val medför för individen.

I ett intressant inlägg om elmarknaden skriver Robert Östling, doktor i nationalekonomi verksam vid Stockholms Universitet, att det kan ”… vara fullt rationellt att avstå från att välja om man tror denna kostnad överstiger de eventuella fördelarna med ett aktivt val”. I ett system med dåligt soffliggaralternativ och låga byteskostnader blir den ”rationella passiviteten” låg. Om den förväntade vinsten av att vara aktiv däremot är liten (eller till och med negativ), samtidigt som tiden och mödan som krävs är stor, bör rimligen det rationella valet för en stor andel vara ”passivitet”.

När det gäller premiepensionen kan man ställa sig frågan om den rationella passiviteten i systemet egentligen inte är högre än den nuvarande andelen soffliggare – de utgör ”bara” dryga 40 procent av spararna trots att förvalsalternativet levererat en avkastning som är bättre än snittet av de valbara fonderna.  Individens ”valkostnader” får betraktas som höga om man betänker utbudets omfattning och kraven på tid och kunskaper som aktiviteten ställer. Möjligen med ett undantag.

Inom premiepensionssystemet blir individens upplevelse en avgörande aspekt för om det är rationellt att ge sig ut på premiepensionssystemets fondtorg eller inte. Är aktiva byten en lustfylld sysselsättning, blir de också mer rationella. Inte för att de automatiskt ger bättre utfall, utan för att ansträngningen inte bara kan ses som en kostnad.

För de som älskar poker kan det vara en rationell fritidssysselsättning även om det inte gör dem rika. Däremot är det en dum aktivitet om för de som tycker det är tråkigt. För dem är det smartare att avstå.

Johan Florén