Varför finns premiepensionen egentligen?

”För många fonder att välja mellan. Svårbegripligt och krångligt för den som inte är insatt i fondsparande” eller ”möjlighet till högre värdeutveckling på pengarna och dessutom stor valfrihet för den som vill”. I dag gästbloggar Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten om varför det beslutades att vi överhuvudtaget skulle ha en del av vår allmänna pension placerad…

Läs mer