Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 års- och hållbarhetsredovisning 2021

AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 är nu publicerade
English version to come.

AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021  beskrivs kapitalförvaltningen och vårt ägarstyrningsarbete under året som gått.

– Det är svårt att förutspå marknadernas utveckling på såväl kort som medellång sikt, men oavsett är jag övertygad om värdet av grunden för vår strategi: långsiktighet, låga avgifter och diversifiering. Sedan 2010, när AP7 Såfa skapades, har Aktiefonden stigit med hela 472 procent, 16,2 procent per år i snitt. Sådana perioder av hög avkastning inträffar från och till, men långsiktigt kan vi inte förvänta oss en värdeutveckling på dessa nivåer. När en eventuell sättning sker är omöjligt att förutspå. Därför vill jag betona värdet av långsiktighet och syftet med premiepensionen som utgör en mindre del av den allmänna pensionen: att ta högre risk för att skapa möjlighet till högre avkastning och en bättre pension, skriver Richard Gröttheim i vd-ordet i årsredovisningen.

Ingrid Albinsson, kapitalförvaltningschef, beskriver i rapporten att diviersifieringen med onoterade innehav och riskpremier hade en mycket stark utveckling i AP7 Aktiefond, även om störst bidrag till avkastningen kom från globala aktieportföljen tillsammans med en gynnsam valutaeffekt.

I snitt sedan 2000 har den kapitalviktade avkastningen uppgått till 11,6 procent för AP7. En nivå som långsiktigt överträffat målet att AP7 Såfa under ett yrkesliv ska ge minst två procents värdeökning per år över inkomstpensionen som uppgått till 3,1 procent.

I rapporten redogörs för uppsatta hållbarhetsmål för fonden och vad det breda och stora ägandet medför för möjligheter i AP7:s arbete som aktiv ägare. Detta utifrån de tre roller vi arbetar med i vårt hållbarhetsarbete; pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare.

Bland annat har AP7 under året annordnat två seminarier. Ett om investerares roll för att bidra till bättre arbetsvillkor inom gröna näringar samt ett om investerares roll för att motverka negativ klimatlobbying från företag världen över. Genom röstning har AP7 varit drivande i att bolag transparent ska redovisa sina koldioxidutsläpp, såsom i oljebolaget Chevron. I rapporten redovisas också att genom juridiska rättsprocess har AP7 fört tillbaka cirka 12 miljoner dollar till spararna.

 

Läs års- och hållbarhetsredovisningen för 2021

ap7.se/om oss/dokument