Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 temarapport vatten 2016-2018

SDG6 – ett globalt mål som borde prioriteras högre

Vid World Economic Forum har det under flera år konstaterats att en global färskvattenkris är ett av de största hoten mot världsekonomin och att följdeffekterna på kapitalmarknaden är betydande. Kopplingen till vad investerare kan göra för att begränsa risken har däremot inte varit lika tydliga.

Vår ambition är att denna rapport ska bidra med kunskap kring hur investerare kan bidra tydligare till det sjätte hållbarhetsmålet. Även om vi nu avslutar vårt temaarbete måste diskussionen fortsätta. Det är därför viktigt att investerare deltar i internationella forum och diskuterar våra möjligheter att bidra. För färskvattenproblematiken är långt ifrån löst, vi har bara belyst ämnet. Men vi är hoppfulla då det fortfarande finns tid kvar till 2030 och det sjätte hållbarhetsmålet är ett av målen där kapitalmarknaden kan göra tydlig skillnad som investerare och som ägare.

 

 

 

 

 

 

The report in English and in Swedish.