Hoppa till innehållet
ap7 logo

Hållbarhetsredovisning 2016

Ett hållbart samhälle gynnas av en effektiv och väl fungerande marknad som kan sätta rätt pris på de risker som finns exempelvis relaterade till utsläpp av koldioxid eller brist på färskvatten.

För AP7 betyder hållbarhet bland annat att vi har lika stort ansvar för de som är pensionärer i dag som för de som börjar arbeta idag, eller om 20 år. Om vi maxar dagens pensioner på bekostnad av framtida sparares pensioner har vi inte tagit det ansvaret.

Vår hållbarhetsredovisning grundar sig i vår syn på hållbar utveckling och företagsansvar. I fokus är våra investeringar, där vi har störst möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling i världen.

Under 2016 landade vi i slutsatsen att ta ett steg framåt och delta i utvecklingen och implementeringen av Parisavtalet. Det passar väl in i vår normbaserade ägarstyrning där vi tillsammans med andra investerare försöker definiera och införa hållbara spelregler på den globala aktiemarknaden.

I december 2016 gjorde vi en första genomlysning av aktieportföljen utifrån Parisavtalet. Något som vi under 2017 kommer att se vad konsekvenserna blir i form av röstning, påverkansdialog och svartlistning. Vi inledde även dialog med andra investerare och organisationer om operationaliseringen av avtalet.

Här kan du ladda ner hållbarhetsredovisningen 2016