Hoppa till innehållet
ap7 logo

Hållbarhetsredovisning för 2019

AP7:s Hållbarhetsredovisning 2019

AP7 har över 600 miljarder kronor investerat i drygt 3000 bolag världen över. Det stora och breda universella ägandet möjliggör att vi kan adressera de globala utmaningarna vi står inför tillsammans med andra engagerade ägare världen över.

Ett tydligt exempel på kraften bakom universellt ägande och vikten av samarbete framgår i årets hållbarhetsredovisning på sidorna 16-17 där vi förklarar hur klimatlobbying gått från en icke-fråga till en norm genom dialog med fossilbolag och röstning på deras bolagsstämmor.

Vi har även strävat efter att fördjupa perspektiven kring effekten av aktivt ägande genom en intervju med ekonomie doktor Emma Sjöström från Handelshögskolan i Stockholm. Vad säger forskningen om aktivt ägande? 

Rapporten är skriven under rådande Corona-kris vilket väcker tankar om möjligheten till framtida handlingskraft i klimatkrisen. Som Richard Gröttheim, vd AP7, skriver under rubriken Samarbete är nyckeln till hållbar förändring:

Pandemin har tydliggjort att när vi ställs inför ett tydligt och närliggande hot visar mänskligheten en enorm handlingskraft globalt från regeringar, företagsledningar och medborgare. I ljuset av detta är min förhoppning att en liknande handlingskraft även kan uppbådas för den mer utdragna klimatkris vi står inför.

Trevlig läsning!

AP7:s Hållbarhetsredovisning 2019