Hoppa till innehållet
ap7 logo

Temarapport Arbetsvillkor inom gröna näringar

Livsmedelsindustrins leverantörskedja är komplex och många länder där produktionen sker förknippas med hög risk när det gäller mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Under arbetet med temat ”Arbetsvillkor i gröna näringar” har AP7 försökt ta reda på hur investerare genom sin ägarstyrning kan bidra till bättre arbetsvillkor och även undersökt hur livsmedels- och dagligvaruföretagen kan arbeta för verkliga förbättringar inom området.

I vår slutrapport går att läsa om:

  • Vårt dialogprojekt med livsmedelsbolag världen över
  • Hur Axfood arbetar med hållbara risodlingar i Pakistan
  • Hur Tesco hanterar sociala utmaningar inom teodling
  • Hur Nestlé hanterar sina leverantörskedjor och balansen mellan avkastning och anständiga arbetsvillkor
  • Investerares upplevelser vid italienska tomatodlingar
  • ETI Swedens lärdomar och råd kring arbetsförhållanden i leverantörskedjor
  • Lärdomar från institutionella ägare såsom Alecta, AMF och Folksam

Vi har publicerat vår slutrapport från temaarbetet inför vårt
seminarium 26 oktober – ”Hur stoppar vi slavarbete i livsmedelssektorn?”