Hoppa till innehållet
ap7 logo

TNFD lansering av ramverk för naturrelaterade risker

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), där AP7 är del av styrgruppen, har lanserat  en betaversion av ramverket för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker. 

Ramverket har för avsikt att med bred förankring integrera naturrelaterad risk- och möjlighetsanalys i företags strategiarbete och i finansiella beslutsfattanden.

TNFD inriktar sig på hur företag påverkas av, såväl som hur de påverkar, naturen och biologisk mångfald på kort och lång sikt. Målet är att ramverket möjliggör tydligare hantering, rapportering och agerande på naturrelaterade risker. Styrgruppen för TNFD som AP7 är delaktig i består av 34 medlemmar världen över som företräder finansiella aktörer och företag från en stor bredd av sektorer.

– Med allt större klimatutmaningar samtidigt som en stor del av världsekonomin är beroende av naturresurser är det tydligt att pensionskapitalet och andra finansiella aktörer behöver få bättre inblick i de naturrelaterade riskerna hos företag. Därför har vi ett behov av enhetlig rapportering kring dessa risker. Beroendet av, och påverkan på, naturen utgör risker för företag och investerare, men det ger också nya affärsmöjligheter som kan bidra till naturen, säger Flora Gaber, ansvarig för ESG-analys AP7.

Lanseringen av betaversionen följs nu av 18 månader remissrunda för att utveckla ramverket och publicera slutliga rekommendationer under tredje kvartalet 2023.

Läs mer:
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)
TNFD Beta-version av ramverk