Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

AP7 Årsredovisning 2012 – ett bra år!

En rykande färsk årsredovisning från ett positivt 2012 har nu kommit från tryckeriet!

För våra sparare var året ett av de bästa sedan starten 2000. På aktiemarknaden svänger det både upp och ned men vi gläds nu åt att Såfa-spararna i genomsnitt fick 17,4 procent i avkastning. För dem under 55 år blev det till och med 18,5 procent. Det kan jämföras med de privata fonderna i premiepensionssystemet som gav 10,5 procent i genomsnitt.

ÅR 1

Ladda gärna ner pdf-version för att läsa mer om året som gick.

Den absoluta merparten av den positiva avkastningen i AP7 Såfa kommer av exponeringen mot en stigande aktiemarknad, men utöver det tillkommer ungefär 1 procentenhet från den aktiva förvaltningen.

Även fondbolaget AP7 har haft ett positivt budgetår och under 2012 nådde intäkterna den nivå som medgav en första avgiftssänkning. Från och med den 1 januari 2013 sänktes avgifterna i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond med en punkt (0,01 %) i respektive fond. AP7 Aktiefond sänktes från 0,15 procent till 0,14 procent och AP7 Räntefond sänktes från 0,09 procent till 0,08 procent.

Ambitionen är att genomföra ytterligare sänkningar under den kommande femårsperioden i takt med att kapitalet växer. Avgifterna är viktiga och vi satsar på en ökad tranparens och information till våra sparare, framför allt på internet. Vi vill att våra sparare ska känna sig trygga med sitt premiepensionsval och att ingen ska behöva känna sig tvingad att välja.

Richard Gröttheim

Relaterade ämnen