Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

johanfloren

AP7 sänker avgifterna

AP7 har som enda uppgift att förvalta pengarna åt de sparare som inte väljer någon av de privata fonderna i premiepensionssystemet. Verksamheten har inga vinstkrav och ska inte generera något överskott över tiden, utan syftar enbart till att ge spararna en god pension. Därför kommer AP7 att sänka förvaltningsavgifterna i takt med att det förvaltade kapitalet och därmed intäkterna växer.

Under 2012 har intäkterna nått en nivå som medger en första avgiftssänkning. Styrelsen för AP7 har således beslutat att sänka avgifterna i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond med en punkt (0,01%) i respektive fond från och med den 1 januari 2013. AP7 Aktiefond sänks från 0,15 procent till 0,14 procent och AP7 Räntefond sänks från 0,09 procent till 0,08 procent.

Ambitionen är att genomföra ytterligare en eller flera sänkningar under den kommande femårsperioden, men någon närmare tidpunkt går inte att bestämma då den beror på både in- och utflöden i fonden samt utvecklingen av det förvaltade kapitalet.