Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

AP7 sänker avgifterna

AP7 har som enda uppgift att förvalta pengarna åt de sparare som inte väljer någon av de privata fonderna i premiepensionssystemet. Verksamheten har inga vinstkrav och ska inte generera något överskott över tiden, utan syftar enbart till att ge spararna en god pension. Därför kommer AP7 att sänka förvaltningsavgifterna i takt med att det förvaltade kapitalet och därmed intäkterna växer.

Under 2012 har intäkterna nått en nivå som medger en första avgiftssänkning. Styrelsen för AP7 har således beslutat att sänka avgifterna i AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond med en punkt (0,01%) i respektive fond från och med den 1 januari 2013. AP7 Aktiefond sänks från 0,15 procent till 0,14 procent och AP7 Räntefond sänks från 0,09 procent till 0,08 procent.

Ambitionen är att genomföra ytterligare en eller flera sänkningar under den kommande femårsperioden, men någon närmare tidpunkt går inte att bestämma då den beror på både in- och utflöden i fonden samt utvecklingen av det förvaltade kapitalet.

Senaste nytt


Företagens hållbarhetsarbete hotas av ”greenwishing”


Regeln som bäst förklarar ränta-på-ränta

Ränta-på-ränta effekten är något vi pratat om ofta på Förvalt, men det kan inte nog tas upp hur viktig den effekten faktiskt är.


Marknaden kan vara en bra klimattjänare

PRI in Person 2019, som gick av stapeln i Paris i veckan, är den största konferensen för hållbara investeringar som genomförts hittills. Under konferensen kom frågan upp om näringslivet och finanssektorn kommer att kunna lösa klimatproblemen.


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.