Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

AP7 stämde Google och uppnådde bättre arbetsvillkor

I januari 2019 stämde AP7 Googles moderbolag Alphabet efter uppgifter om sexuella trakasserier inom bolaget. Nu har AP7 nått en förlikning med Alphabet, Sjunde AP-fonden vinner miljardstämning mot Google – efter sexskandalerna.

Bolaget ska göra ett antal åtgärder och under de kommande tio åren investera 310 miljoner dollar, motsvarande 2,8 miljarder kronor, för att förbättra mångfald och inkludering inom koncernen.

Inom AP7 är det vd Richard Gröttheim som är drivande i de amerikanska rättsfallen och han kommenterar fallet så här: ”Den här förlikningen känns jättebra både för de anställdas skull på Google och för aktieägarnas skull. Sexuella trakasserier drabbar många fler än de direkta berörda. För att vi som ägare ska kunna driva förändring genom rättsprocesser krävs det speciella förutsättningar. Det här fallet visar dock att det kan vara ett väldigt effektivt sätt under rätt omständigheter.”

Juridiska processer är ett av våra ägarstyrningsverktyg för att påverka bolagen vi äger. Tillsammans med andra institutionella investerare hade AP7 vid utgången av 2019 fjorton pågående rättsprocesser. Syftet med rättsprocesserna är både att påtala och avskräcka bolagen från oegentligheter och att få tillbaka pengar om bolag behandlat aktieägare felaktigt.

Bakom fallet med Alphabet ligger att det under 2018 förekom anklagelser om sexuella trakasserier bland anställda hos Alphabet och av styrelsens hantering av det. AP7 inledde som aktieägare en utredning av anklagelserna som ledde till slutsatsen att anklagelserna var substantiella och krävde åtgärder. Efter att kontakter på styrelsenivå inte lett till några tillfredställande åtgärder valde AP7 att gå vidare och inleda en rättsprocess, vilket i sin tur skapade förutsättningar att nå en förlikning. Förlikningen, som innebär omfattande reformer av bolagsstyrning och finansieringsåtagande för att hantera och förhindra sexuella trakasserier, är i alla aktieägares intresse och gynnar också bolaget.

Förlikningen innehåller bland annat att Alphabet ska:

  • Förebygga missförhållanden: ett omfattande program genomförs för att förebygga och ta itu med sexuella trakasserier under minst fem år tid.
  • Förhindra felaktig ersättning: anställda, inklusive ledande befattningshavare, som utreds för sexuella trakasserier kommer under tiden inte att kunna åtnjuta förmånliga uppgörelser i samband med avsked.
  • Inrätta Advisory Council: ett råd för mångfald, rättvisa och inkludering med flera externa experter inrättas för att övervaka företagets ansträngningar i minst fem år.
  • Styrelseövervakning av företagskultur och regelefterlevnad: styrelsekommittéer kommer att övervaka ledningens arbete, få rapporter från Advisory Council och resultat av Googles medarbetarundersökning med relaterade frågor samt följa upp uppgifter om sexuella trakasserier och eventuella regelbrott för snabb hantering.
  • Finansieringsåtagande: Alfabetet kommer att spendera 310 miljoner dollar under tio år till arbetsplatsinitiativ och program med fokus på mångfald, rättvisa och inkludering.

För mer information läs: CNBC – Alphabet settles shareholder lawsuit over alleged mishandling of sexual misconduct by execs