Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

ap7se

Därför placeras premiepensionen på börsen

Varför placera premiepensionen på börsen?

I dag ska Kristina Kamp från Minpension.se, Carina Blomberg från AMF och jag föreläsa om pension tillsammans. Det ska bli kul!

Kristina pratar helheten, Carina om tjänstepension och jag om premiepension. En av de frågor jag tänkte besvara i min del är varför vi placerar premiepensionen på börsen. Till viss del besvaras frågan i syftet med premiepensionssystemet, vilket är att premiepensionen ska:

  • ge pensionsspararna möjligheter till högre pension
  • erbjuda ökad riskspridning
  • ge en möjlighet att själv kunna påverka denna del av den allmänna pensionen

Genom att årligen, över en längre tidsperiod placera 2,5 procent av sin lön i aktiefonder ges en möjlighet till högre avkastning. Premiepensionssystemet har sedan starten gett en årlig kapitalviktad avkastning på 7,1 procent per år. Det kan jämföras med inkomstpensionen som under samma tidsperiod gett av värdeökning på 2,4 procent.

Den ökade riskspridningen uppnås tillexempel när man placerar i en globalfond med bolag över hela världen.

Att själv kunna påverka premiepensionssparandet innebär att du själv kan anpassa dina placeringar, till exempel vilken risknivå du är bekväm med eller utifrån hur din livssituation ser ut.

En annan fråga jag tänker ta upp i min föreläsning är vad aktiemarknaden kan ge.

Jag har kollat med Pensionsmyndigheten hur min totala pension påverkas om jag får en genomsnittlig avkastning jämfört med om jag skulle få en bra avkastning på min premiepension.

Tillsammans med Pensionsmyndigheten har jag via Minpension.se använt ett prognosverktyg. Vi hittar på en fiktiv person, som representerar en medelpensionär. Den genomsnittliga årliga avkastningen på premiepensionen sätts till 2,10 procent. Enligt prognosverktyget ger det en premiepension på 2 200 kronor i månaden.

En bra årlig avkastning på premiepensionen är enligt Pensionsmyndigheten 6-7 procent så nu höjer vi den årliga avkastningen på premiepensionen till 7 procent, vilket ger en premiepension på 4 100 kronor i månaden.

Den totala pensionen påverkas alltså med 1 900 kronor mer att leva på i månaden om jag har en årlig avkastning på 7 procent jämfört med en årlig avkastning på 2,1 procent. Det är ungefär vad premiepensionssystemet hittills har gett i årlig avkastning.

Dock ska man komma ihåg att premiepensionen hittillsvarande livstid om 14 år är en relativt kort spartid i relation till genomsnittsindividens förväntade spartid i premiepensionssystemet.

Det blir tydligt att avkastningen påverkar den totala pensionen en hel del över tid. Men det är inte bara avkastningen som påverkar premiepensionen. Pensionsmyndigheten har tagit fram några verktyg för att tydliggöra att,

  • risk också är en möjlighet
  • kostnaden är viktig
  • spartiden har betydelse
  • och att du ska tänka hela pensionen

Verktygen når du via Pensionsmyndighetens webbsida. Det finns också en fondvalsguide som hjälper dig att ta ställning till hur du vill förvalta din premiepension.

Något som kan vara bra att komma ihåg är att låg risk inte går att förena med hög avkastning. Det finns däremot ett historiskt samband mellan högre risk och större avkastning över långa tidsperioder. Därför kan det vara bra att ta en högre risk i unga år, när man har långt kvar till pension.

Louise Svensson