Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Efterlevandeskydd = lägre pension

AMF publicerade i måndags en undersökning som visar att hälften av svenskarna inte vet hur efterlevandeskyddet eller återbetalningsskyddet påverkar pensionen. Att pensionen kan bli, enligt AMF:s beräkningar, upp till 11 procent högre i månaden om man avstår skyddet är det alltså inte så många som känner till.

Flera sparare har hört av sig till oss med frågor kring hur det fungerar med efterlevandeskydd för premiepensionen. Vi har i tidigare inlägg skrivit om efterlevandeskydd för premiepensionen och det är samma princip som gäller. Väljer man att teckna ett efterlevandeskydd blir pensionen lägre eftersom den då förväntas betalas ut under längre tid.

Utan skyddet får man ta del av innestående pensionskapital, så kallade arvsvinster, från dem som avlider och som inte har haft efterlevandeskydd. Det höjer pensionen.

När det gäller premiepensionen kan man teckna ett efterlevandeskydd hos Pensionsmyndigheten först när man börjar ta ut pensionen. Om man väljer att teckna efterlevandeskyddet går det inte att ångra sig. Skyddet upphör dock om du skiljer dig eller om samboförhållandet eller partnerskapet upphör, vilket man då behöver anmäla till Pensionsmyndigheten så att de räknar om premiepensionsutbetalningarna. Mer information finns hos Pensionsmyndigheten.

Det kan kännas tryggt och tyckas vara en bra affär med ett efterlevandeskydd men om målet är en hög pension är det sällan det. Är familjen helt beroende av ens inkomster så är det antagligen bättre att teckna en livförsäkring som täcker hela ekonomin och inte bara premiepensionen.

Många PPM-rådgivare erbjuder efterlevandeskydd inkluderat i avgiften för sin rådgivningstjänst. Egentligen kan det liknas med en försäkringspremie som betalas utanför premiepensionssystemet och värdet är i många fall lågt i förhållande till den totala kostnaden man betalar för tjänsten.

Louise Svensson