Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Tagg: PPM-rådgivarna

Ta makten över din pension

Igår kväll höll Fredrika Bremer förbundet för andra året sitt event BRA Pension på Rival i Stockholm. BRA Pension är Sveriges största opinionssatsning för jämställda pensioner. Jämställdhetsminister Maria Arnholm öppnade tillställningen och konstaterade att steg i rätt riktning tas men det finns massor kvar att göra för jämställdheten. Monica Petersson från Pensionsmyndigheten pratade utifrån en…

 / Kapitalförvaltning  / Premiepension

Försäkringsmäklare måste agera för sin trovärdighet

Under 2012 startade försäkringsbranschen utbildnings- och licensieringstjänsten för försäkringsmäklare, Insuresec. Tyvärr har det inte varit någon garanti för att alla försäkringsmäklare ska sköta sig, skriver Hans Bolander i dagens DI. Problemet är de höga provisionerna, så kallade up font-provisioner, vilka kritiserats under en tid från flera håll. En försäkringsmäklare kan få upp till en fjärdedel…

 / AP7  / Kapitalförvaltning

Pensionsinformation i ropet

I fredags lämnade Pensionsmyndigheten en rapport till regeringen om myndighetens roll för att stärka pensionsspararnas och pensionärernas ställning som konsumenter. Några av slutsatserna i rapporten är att Pensionsmyndigheten tillsammans med andra konsumentskyddande organisationer ska bidra till att varna för olämpliga produkter, tjänster och aktörer. Myndigheten ska även vara mer proaktiv med lagförslag eller andra förslag…

 / Premiepension

Toppmöte om premiepension

Idag träffas Finansinspektionens chef, Martin Andersson, Pensionsmyndighetens chef Katrin Westling Palm och Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson tillsammans med experter från respektive myndighet i ett möte om premiepensionsspararnas konsumentskydd. Ett möte som varit planerat sedan länge. Högt upp på agendan står dock Positiv Pension som en punkt. Bakgrunden till mötet är frågan om premiepensionsspararnas konsumentskydd gentemot…

 / Kapitalförvaltning  / Premiepension