Förvalt

Om pension, sparande och andra val i livet

Köp tre betala för fyra – nej tack!

De så kallade massfondbytena, när förvaltningsföretag på maskinell väg bytte premiepensionsfonder åt många samtidigt, stoppades i december 2011. Då var det många som hoppades att företagen som erbjöd dessa tjänster skulle försvinna. Det som tyvärr hände var att flera av bolagen flyttade in i systemet genom att omvandla de nu borttagna fondbytartjänsterna till fond-i-fond-lösningar.

En fond-i-fond eller fondandelsfond som de också kallas, liknar en traditionell fond på många sätt. Men medan en traditionell fond investerar i enskilda värdepapper, investerar en fondandelsfond i andra fonder.

Vad innebär det för spararen?
Avgifter, avgifter och högre avgifter. En fond-i-fond har nämligen normalt en högre förvaltningsavgift än en traditionell fond. I fond-i-fond uppstår kostnader för analys och fondurval, samtidigt som en stor del av kostnaderna för den underliggande förvaltningen kvarstår – spararen betalar förvaltningsavgift både för fond-i-fonden och för de underliggande fonderna som den placerar i.

En fond-i-fond-lösning kan tyckas vara en bra form för den som inte själv vill sköta sina fondplaceringar. Man lämnar över hanteringen av sina pengar till någon som har kunskap. Tyvärr kostar det ofta mer än det smakar.

De höga avgifterna för lösningen ställer krav på förvaltarna att skapa ett mervärde för tjänsten de levererar, något som få lever upp till. Avkastningen måste alltså vara riktigt bra för att den ska kunna kompensera den höga avgiften fonden tar ut.

En annan sak man som sparare bör undersöka är om fonden investerar i egna interna fonder. Om detta görs, så är det förmodligen bara ett sätt för bolaget att få in spararna i de egna underliggande fonderna och skänker inget mervärde till spararen.

Det är med andra ord en del att ha koll på och följa upp om man väljer en fond-i-fond-lösning, som från början skulle vara ett bekvämt sätt att få hjälp med att välja och sprida riskerna. Om man inte är tillräckligt insatt och påläst blir det omvänt – ni vet, köp tre betala för fyra. Det är ingen bra deal!

Louise Svensson

Senaste nytt


Företagens hållbarhetsarbete hotas av ”greenwishing”


Regeln som bäst förklarar ränta-på-ränta

Ränta-på-ränta effekten är något vi pratat om ofta på Förvalt, men det kan inte nog tas upp hur viktig den effekten faktiskt är.


Marknaden kan vara en bra klimattjänare

PRI in Person 2019, som gick av stapeln i Paris i veckan, är den största konferensen för hållbara investeringar som genomförts hittills. Under konferensen kom frågan upp om näringslivet och finanssektorn kommer att kunna lösa klimatproblemen.


Så räcker pensionen hela livet

När du arbetar och sparar till pension ska du tänka att hela livet räknas och när du plockar ut pension ska du tänka att den ska räcka hela livet.


Solenergi blir biobränsle - utan solceller

De svenska forskarnas upptäckt innebär att vi inom en snar framtid kan ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten.