Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Försäkringsmäklare måste agera för sin trovärdighet

Under 2012 startade försäkringsbranschen utbildnings- och licensieringstjänsten för försäkringsmäklare, Insuresec. Tyvärr har det inte varit någon garanti för att alla försäkringsmäklare ska sköta sig, skriver Hans Bolander i dagens DI.

Problemet är de höga provisionerna, så kallade up font-provisioner, vilka kritiserats under en tid från flera håll. En försäkringsmäklare kan få upp till en fjärdedel av det första årets inbetalningar för att få förvalta kundens tjänstepension. Spararnas konton belastas inte direkt utan provisionen tas ut som en kostnad för pensionsbolagets försäljning och distribution.

Finansinspektionen, FI är och har länge varit kritiska. Som ett första steg föreslog de i våras ett stopp för just up font-provisioner.

En stopplagstiftning inom EU är på gång men redan nu har Nederländerna och Storbritannien med flera förbjudit vissa typer av provisioner.

Branschförbundet, Svensk försäkring ställde sig i somras bakom EU-kommissionens förslag om att provision inte ska betalas till förmedlare vid oberoende förmedling.

Svenska försäkringsförmedlarnas förenings med vd Charlotta Carlberg håller däremot inte med och är kritisk till ett förbud.  Hon menar att det är fel väg att gå och att risken finns att en hel bransch försvinner.

Det skulle kunna vara ett problem. Försäkrings- och pensionsbolagen säljer inte via samma stora kontorsnät ute i landet som storbankerna, vilket skulle tvinga sparandet till storbankerna. Provisionerna till försäkringsmäklarna blir således en nödvändig distributionskanal, vilket ofta blir försäkrings- och pensionsbolagens försvar till provisionssystemet.

Men är det problemet? En bransch som kritiserats så hårt för sina ersättningsmodeller och vars förtroendekapital är kört i botten borde agera! Problemet är att de inte kommer med några förslag till ändring av sina kritiserade ersättningsmodeller.

Om det gjordes skulle försäkringsmäklarna vinna trovärdighet i en tid då vi aldrig sparat så mycket pengar i fonder som nu. Det skulle nog till och med kunna generera mer kosing och inte minst leda till att försäkringsbranschen lever vidare som en mer pålitlig bransch och aktör.

Louise Svensson