Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Förvaltare stäms för försiktighet

Låg risk går inte att förena med hög avkastning. Det vet alla förvaltare. Att pensionssparande är långsiktigt är heller inte rocket science. Ändå ska US Court of Appeals nu ta upp ett fall där förvaltaren brister på dessa punkter, berättar Pensionsnyheterna.

Det hör inte till vanligheterna att en förvaltare stäms för en alltför försiktig förvaltning, inte ens i USA. Men så är fallet just nu när 1000-tals anställda stämmer sin arbetsgivare Lockheed Martin och dess interna finansförvaltning. Anledningen är att företaget erbjudit en pensionsplan med låg risk och en design som inte är anpassad för de långa tidsperioder som det rör sig om. Fonden har inte ens lyckats matcha inflationen.

Troligen löper andra företag med underpresterande och dyra förvaltningsalternativ nu även risk att få stora kompensationskrav emot sig.

AP7 får till och från höra att aktieexponeringen och risken i det statliga förvalsalternativet är för hög. Vi menar att det snarare är tvärtom om man ser till hela den allmänna pensionen, vilket vi gör. Med för stor del räntesparande är risken i stället att pensionen blir för låg. Därför blir det spännande att se vilken utgång stämning av Lockheeds pensionsförvaltning får.

Richard Gröttheim