Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Framtidsforum 2015 – Finansbranschens bidrag till den nya klimatekonomin

I onsdags arrangerade vi Framtidsforum. Aningen nervösa men väldigt förväntansfulla. Runt 100 personer – ledande forskare, politiker, näringslivsföreträdare och ideella aktörer – samlades på Norra Latin i Stockholm för att prata om finanssektorns ansvar för en mer hållbar utveckling.

Och det var – och är – just det som vi ville lyfta. Nämligen samtalet. Inte nödvändigtvis debatten utan det långsiktiga och kunskapsbaserade.

Därför valde vi också huvudtemat ”Investerarnas bidrag för en mer hållbar utveckling”. Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar och alla är överens om att finanssektor har en central roll att spela. Frågan är vilken?

Johan Kuylenstierna, vd för Stockholms Environment Institute, lyfte frågan om vilken roll finansbranschen har i den nya klimatekonomin – och vilka möjligheter som finns i och med att de ekonomiska förutsättningarna för att ta sig an klimatutvecklingarna redan är på plats. Kort sagt: vad kan vi göra vi nu?

Maria Wetterstrand lyfte hur finansbranschen under många år har legat steget efter i hållbarhetsansvar – helt enkelt kommit för lindrigt undan – men nu (äntligen!) har börjat gå i rätt riktning.

Panelen – som bestod av Ulrika Hasselgren – vd Ethix, Nina Ekelund – programdirektör Hagainitiativet, Leif Pagrotsky – fd närings- och handelsminister och Svante Axelsson – generalsekreterare Naturskyddsföreningen – pratade om hur rätt i tid det är för finansbranschen att börja ta ansvar för hållbar utveckling. Det finns överskott i sparande och innovationspengar – men underskott i innovation, konstaterade de.

Olof Faxander, vd Sandvik, tog avstamp i att hållbarhetsfrågor aldrig kan vara en huvudkontorsfråga utan måste in i den dagliga verksamheten. Han lyfte hur affärsmål och hållbarhet går hand i hand: ”Vi vill tjäna pengar och ta marknadsandelar, hållbarhet är lönsamt för oss”.

Framtids- och strategiminister Kristina Persson (S), avslutade dagen med att prata om vad Sveriges regering vill göra för att öka investerares möjligheter att arbeta för en hållbar utveckling.

Under Framtidsforum fick alla som vara med även ta del av två rapporter; ”Investerare i en ny klimatekonomi” och ”The performance of socially responsible investment”. Kolla gärna in dem här respektive här!

Nästa steg – #framtidstankar
Framtidsforum 2015 är över. Men vi är inte färdiga.. Nu vill vi fortsätta diskussionen – digitalt. Med #framtidstankar vill AP7 fördjupa det digitala samtalet om just detta. Tankar, inspel och idéer från forskare, politiker, näringslivsföreträdare, ideella aktörer – och kanske dig?

De kommande två veckorna kommer vi ställa frågor till och göra korta intervjuer med människor som har intressanta framtidstankarna om detta. Följ oss här på bloggen eller på Twitter, och bidra gärna själv under hashtaggen #framtidstankar.

Relaterade ämnen